MAYO és primavera. És Barcelona. És passió per fer cinema.
Crear emocions. Buscar un punt de vista. Narrar. MAYO és
ficció, videoclips i publicitat. MAYO som nosaltres.
Creativitat, espontaneïtat i evasió.
ESTO ES MAYO.